УНСС Хасково

Регионалният център за дистанционно обучение към УНСС – град Хасково. Регионалният център за дистанционно обучение е самостоятелно звено на методическо подчинение на Центъра за дистанционно обучение на УНСС. Обучението се осъществява по учебни планове и програми, отговарящи на академичните стандарти за качество от преподавателски екипи с висока квалификация и богат Read More