Никран България ЕООД

Технически надзор на съоръжения с повишена опасност. www.nikranbg.com Дружеството притежава Лицензия №518 от 03.07.2008г. и Лицензия №604 от 19.12.2009г. за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност Телефон: 0888 99 35 33 Улица: Г.С. Раковски 26 Офис 413 Област: Хасково Град: Хасково web site: http://www.nikranbg.com e-mail: office@nikranbg.com