БЧК Хасково

Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко движение и се ръководи от неговите основни принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Телефон: 038/62 44 93 Улица: ул. “Иларион Макариополски” Read More

Читалище “Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1969“

Урежда и поддържа библиотека, фоно-,филмо-, и видиотека, както създава и поддържа електронни информационни мрежи; развива и подпомага любителското художествено творчество, организира школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, изложби, чествания и младежки дейности, събира и разпространява знания за родния край, създава и съхранява музейни колекции, съгласно Закона за Read More